Infomarkt Catualiumhof

Voortgang video

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Het sloopwerk is bijna afgerond en dus kan begonnen worden met de opbouw van de nieuwe vloeren, leidingen, wanden, etc. https://www.catualiumhof.nl/wp-content/uploads/2021/11/voortgangcatualiumhof.mp4

Infomarkt Catualiumhof